Om Foreningen

Lions råder over i alt 7 ferieboliger. Fordelt med 3 huse på Årø og 4 lejligheder ved Henne Strand.

Ferieboligerne er anskaffet ved hjælp af overskud fra de syd- og sønderjyske Lions-clubbers store Julelotteri - i samarbejde med JydskeVestkysten. Julelotteriet ophørte i 2007. Julelotteriforeningen blev nedlagt i foråret 2010 og afløst af foreningen "Lions Feriehuse".

Foreningens formål er at videreføre den hidtil udøvede Lions-aktivitet med udlån af ejendomme til ferieformål for værdigt trængende medborgere.

Ferieboligerne udlånes GRATIS - sædvanligvis for en uge af gangen (lørdag - lørdag) i perioden fra marts til oktober - til medborgere bosat i et af de deltagende Lions-clubbers geografiske områder. Hvilke Lions klubber, der er medlem af foreningen kan variere fra år til år. Ansøgningen om tildeling af en feriebolig skal derfor sendes til den lokale lionsklub.